Alle posts in deze categorie

Bericht voor ouders!

Op dit moment kan uw kind de training Braingame Brian alleen doorlopen via een gecertificeerde trainer die de training indiceert en ondersteuning biedt bij het doorlopen daarvan. In de maand september bieden we ouders de mogelijkheid om rechtstreeks het trainingspakket aan te schaffen via de Stichting Gaming & Training. We willen zo onderzoeken of kinderen ook zonder ondersteuning van een trainer de training met een goed resultaat, kunnen doorlopen. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u HIER doorklikken naar de website die hierover verdere informatie verschaft. Alle informatie over de training Braingame Brian zelf vindt u op de site waarop u zich nu bevindt.

Bericht voor trainers!

Op dit moment is het voor ouders alleen mogelijk Braingame Brian aan te schaffen en in te zetten bij hun kind via gecertificeerde trainers. Daarbij vragen we van trainers een intensieve inspanning bij de begeleiding. Wij willen onderzoeken of kinderen ook van Braingame Brian kunnen profiteren zonder de ondersteuning van een trainer en voor welke groep kinderen dit dan geldt. Mogelijk zullen wij het trainingspakket gaan uitbreiden met een E-Health module, met aandacht voor psycho-educatie, assessment, evaluatie en implementatie van getrainde EF-functies in het dagelijks leven. Braingame Brian is zo makkelijker in te zetten en voor een grotere groep kinderen toegankelijk. Gedurende de maand september kunnen trainers cliƫnten rechtstreeks verwijzen naar het experiment, maar ouders kunnen daar ook aan deelnemen zonder tussenkomst van een trainer. De resultaten zullen wij bekend maken nadat de kinderen die in september zijn gestart, de training hebben afgerond.

Design by

BPS Design

RSS