Home

Welkom op de site van de Stichting Gaming & Training. Op deze site vindt u alle informatie over Braingame Brian en over de andere activiteiten van de Stichting.

Doel van de Stichting:

De Stichting Gaming & Training wil:

1. behandelingen ontwikkelen voor kinderen met ADHD en andere vormen van psychopathologie, waarin cognitieve controleproblemen een rol spelen, die effectief zijn, relatief weinig tijd in beslag nemen, gemakkelijk inzetbaar zijn en slechts een geringe ondersteuning vergen van ouders en behandelaars, tegen zo laag mogelijke kosten.

2. onderzoek faciliteren naar de effectiviteit van deze nieuwe behandelmethoden in de praktijk en zo bijdragen aan een ruimer aanbod van evidence-based interventies in de GGZ.

3. implementeren van de ontwikkelde trainingen

De eerste training die nu wordt aangeboden via de Stichting is Braingame Brian, een Executieve Functietraining met game elementen. Een goed onderbouwde, uitdagende, motiverende, kortdurende, thuis toe te passen behandeling voor het kind zelf.

Design by

BPS Design

RSS