Startpagina

 

Welkom op de site van de Stichting Gaming & Training

Op deze site vindt u alle informatie over Braingame Brian en over de andere activiteiten van de Stichting.

BERICHT VOOR OUDERS!
Op dit moment kan uw kind de training Braingame Brian alleen doorlopen via een gecertificeerde trainer die de training indiceert en ondersteuning biedt bij het doorlopen daarvan. Tot 1 december 2018 bieden we ouders echter de mogelijkheid om rechtstreeks het trainingspakket aan te schaffen via de Stichting Gaming & Training. We willen zo onderzoeken of kinderen ook zonder ondersteuning van een trainer de training met een goed resultaat, kunnen doorlopen. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u HIER doorklikken naar de website die hierover verdere informatie verschaft. Alle informatie over de training Braingame Brian zelf vindt u op de site waarop u zich nu bevindt.

 

BERICHT VOOR TRAINERS!
Op dit moment is het voor ouders alleen mogelijk Braingame Brian aan te schaffen en in te zetten bij hun kind via gecertificeerde trainers. Daarbij vragen we van trainers een intensieve inspanning bij de begeleiding. Wij willen onderzoeken of kinderen ook van Braingame Brian kunnen profiteren zonder de ondersteuning van een trainer en voor welke groep kinderen dit dan geldt. Mogelijk zullen wij het trainingspakket gaan uitbreiden met een E-Health module, met aandacht voor psycho-educatie, assessment, evaluatie en implementatie van getrainde EF-functies in het dagelijks leven. Braingame Brian is zo makkelijker in te zetten en voor een grotere groep kinderen toegankelijk. Tot 1 december 2018 kunnen trainers daarom cliƫnten rechtstreeks verwijzen naar het experiment, maar ouders kunnen daaraan ook deelnemen zonder tussenkomst van een trainer. De resultaten zullen wij bekend maken nadat de kinderen die aan dit experiment hebben meegedaan de training hebben afgerond.

 

Startscherm

English

Doel van de Stichting

De Stichting Gaming & Training wil:
1. behandelingen ontwikkelen voor kinderen met ADHD en andere vormen van psychopathologie, waarin cognitieve controleproblemen een rol spelen, die effectief zijn, relatief weinig tijd in beslag nemen, gemakkelijk inzetbaar zijn en slechts een geringe ondersteuning vergen van ouders en behandelaars, tegen zo laag mogelijke kosten.

2. onderzoek faciliteren naar de effectiviteit van deze nieuwe behandelmethoden in de praktijk en zo bijdragen aan een ruimer aanbod van evidence-based interventies in de GGZ.

3. implementeren van de ontwikkelde trainingen

De eerste training die nu wordt aangeboden via de Stichting is Braingame Brian, een Executieve Functietraining met game elementen. Een goed onderbouwde, uitdagende, motiverende, kortdurende, thuis toe te passen behandeling voor het kind zelf.

Focus 2013-03-01 12

 

KvK-nummer: 50709682 – BTW-nummer: NL822888488B01</em)
info@gamingandtraining.nl

info@gamingandtraining.nl

Design by

BPS Design

RSS