Braingame Brian Publicaties en Presentaties

Promotie Brigitte Vugs

Vrijdag 8 december 2017 verdedigde Brigitte Vugs haar proefschrift ‘Executive functions in children with SLI: A dynamic perspective’ bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS), ook wel aangeduid met de term specifice language impairments (SLI) werd Braingame Brian als interventie ingezet, waarbij in plaats van de switchtaak een verbale werkgeheugentaak was opgenomen. ‘Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderen met TOS die de training hebben doorlopen beter presteren in vergelijking met de wachtlijstgroep op alle drie de getrainde EF (visueel-ruimtelijk werkgeheugen, inhibitie en verbaal werkgeheugen). De trainingseffecten voor visueel-ruimtelijk en verbaal werkgeheugen werden hierbij ook nog gezien bij follow-up, 3 maanden na de training. Daarnaast laat de trainingsgroep bij de follow-up verbetering zien op een taak voor grammatica. Er werden geen trainingseffecten gevonden voor andere niet-getrainde EF en aandacht’ (pag. 192 van dit proefschrift; zie: ‘Executive functions in children with SLI: A dynamic perspective’

Kernpublicaties Braingame Brian (zie verder onder ‘Onderzoek’)

Ponsioen, A., & Wijnans, M. (2020). Het trainen van executieve functies bij kinderen met epilepsie. Kwantitatieve casestudies naar Braingame Brian. Neuropraxis, 24(5), 146-158. download pdf.

Aarnoudse-Moens, C. S., Twilhaar, E. S., Oosterlaan, J., van Veen, H. G., Prins, P. J., van Kaam, A. H., & van Wassenaer-Leemhuis, A. G. (2018). Executive Function Computerized Training in Very Preterm-Born Children: A Pilot Study. Games for health journal, DOI: 10.1089/g4h.2017.0038. download pdf.

Vugs, B., Knoors, H., Cuperus, J., Hendriks, M., & Verhoeven, L. (2016). Executive function training in children with SLI: A pilot study. Child Language Teaching and Therapy, 1-20.download pdf

Ponsioen, A. J. G. B., Vliet, F. van, Blijderveen, R. & Zwiers, S. (2016). Braingame Brian: N=1 in de praktijk. Wat doet deze interventie bij deze cliënt? De Psycholoog, 51(5), 44-57.download pdf

Dovis, S., Oord, S. van der, Wiers, R., & Prins, P. J. M. (2016). Een nieuwe kijk op ADHD. De rol van executief functioneren en motivatie. De Psycholoog, 51(5), 10-22.download pdf

Oord, van der S., Ponsioen, A.J.G.B., Geurts, H.M., Brink Ten, E.L., & Prins, P.J.M. (2014). EF game training in children with ADHD: A pilot study of the efficacy of a computerized EF remediation training with game elements for children with ADHD in an outpatient setting. Journal of Attention Disorders, 18(8), 699–712. pdf

Dovis, S., Van der Oord, S., Wiers, R., & Prins, P.J.M. (2012). Can motivation normalize Working Memory Task Persistence in children with ADHD. The effects of money and computergaming. The efects of money and computer-gaming. J. Abnorm. Child Psychol, 40, 669-681. pdf

Prins, P. J. M., Dovis, S., Ponsioen, A. J. G. B., ten Brink, E. L. & van der Oord, S. (2011). Does a computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD? Cyberpsychology, Behavior & Social Networking, 14, 115-122. pdf

Prins, P.J.M., Ponsioen, A.J.G.B., & Ten Brink, E.L. (2011). Gebruik je hersens! Het verbeteren van executieve functies bij kinderen door oefening en training. De Psycholoog, 46(11), 38-48. pdf

Ten Brink, E.L., Ponsioen, A.J.G.B., van der Oord, S., & Prins, P.J.M., (2011). BRAINGAME BRIAN. Achtergrond, evaluatie en implementatie van een Executieve Functietraining met game-elementen voor kinderen met cognitieve controleproblemen. Kind en Adolescent Praktijk, 10(4), 166-174. pdf

Verbeken, S., Braet, C., Dovis, S., Ponsioen, A.J.G.B., Prins, P.J.M., Ten Brink, E.L., & Van der Oord, S. (2011). Training van werkgeheugen en inhibitie bij kinderen en adolescenten met obesitas. Psychopraktijk, 3(5), 20-22.

Prins, P.J.M., Ten Brink, E., Dovis, S., Ponsioen, A., Geurts, H., de Groot, H., de Vries, M., & Van der Oord, S. (2010). Braingame Brian: Een Executieve Functie training met game-elementen voor kinderen met cognitieve controleproblemen. Universiteit van Amsterdam; Lucertis; & Shosho.

Prins, P.J.M., Ten Brink, E.L., Dovis, S., Ponsioen, A.J.G.B., Geurts, H., de Groot, H., de Vries, M.,& Van der Oord, S. (2010). Braingame Brian: An Executive Function Training Program with game-elements for children with cognitive control problems. University of Amsterdam; Lucertis; & Shosho. The Netherlands.

Prins, P.J.M., Dovis, S., Ponsioen, A.J.G.B. & Ten Brink, E.L. (2007). Nieuwe generaties, nieuwe media. ADHD behandelen met een computergame. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 158-165. pdf

Design by

BPS Design

RSS