Onderzoek & Literatuur

Onderzoeksresultaten

De training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten van de laatste vijftien jaar, namelijk dat hersenfuncties te trainen zijn en dat de effecten van training ook na enige tijd blijven bestaan (Klingberg, 2010). Ook heeft onderzoek naar het effect van beloningen bij kinderen met ADHD bijgedragen aan de ontwikkeling van een training met game-elementen (Prins et al., 2011; Dovis et al., 2012). De eerste onderzoeksresultaten van Braingame Brian bij kinderen met ADHD zijn positief. Niet alleen op de getrainde taken zelf gaan de kinderen significant vooruit, maar ook verbeteren hun cognitieve vaardigheden en nemen volgens de rapportage van hun ouders hun ADHD-gedragskenmerken af (Ten Brink et al., 2011; Van der Oord et al., 2012). Voor een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten met Braingame Brian klik hier. Zie verder onder ‘Publicaties en Presentaties’.

Aanmelden voor onderzoek

Aanvragen voor onderzoek zijn mogelijk via de Stichting Gaming & Training (info@gamingandtraining.nl).

Referenties

Nieuw toegevoegd:

Dentz, A., Martin-Soelch, C., Fahim, C., Torsello, A., Parent, V., Ponsioen, A., Guay, M.-C, Bioulac-Rogier, S., Clément, C., Bader, M., & Romo, L. (2024). Non-pharmacological treatment of Attention Deficit Disorder with or without Hyperactivity (ADHD). Overview and report of the first international symposium on the non-pharmacological management of ADHD. L’Encéphale.
doi: 10.1016/j.encep.2023.04.010 (pdf)

Groves, N. B., Chan, E. S. M., Marsh, C. L., Gaye, F., Jaisle, E. M., & Kofler, M. J. (2022). Does central executive training and/or inhibitory control training improve emotion regulation for children with attention-deficit/hyperactivity disorder? A randomized controlled trial. Frontiers in Psychiatry, 13:1034722.
doi: 10.3389/fpsyt.2022.1034722 (pdf)

Chen, S., Yu, J., Zhang, Q., Zhang, J., Zhang, Y., & Wang, J. (2021). Which factor is more relevant to the effectiveness of the cognitive intervention? A meta-analysis of randomized controlled trials of cognitive training on symptoms and executive function behaviors of children with ADHD. Frontiers in Psychology, 6214., 4, 8-11 (pdf)

Albers, C. (2019). Toegepaste statistiek. De Psycholoog, 10, 38-47. (O.a. over de waarde van longitudinaal onderzoek.)

Ponsioen, A. J. G. B. (2019). Baas in eigen brein. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 4, 8-11 (pdf; zie www.lbrt.nl)

Eisenberg, N. (2017). Commentary: What’s in a word (or words)–on the relations among self‐regulation, self‐control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk‐taking, and inhibition for developmental psychopathology–reflections on Nigg (2017). Journal of child psychology and psychiatry, 58(4), 384-386. Eisenberg-2017-Journal_of_Child_Psychology_and_Psychiatry

Nigg, J. T. (2017). Annual Research Review: On the relations among self‐regulation, self‐control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity, risk‐taking, and inhibition for developmental psychopathology. Journal of child psychology and psychiatry, 58(4), 361-383. Nigg-2017-Journal_of_Child_Psychology_and_Psychiatry

Literatuurlijst
Barkley, R.A. (2006). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. A Handbook for diagnosis and treatment (3rd ed.). New York: Guilford Press.

Barkley, R. A. (2012). Executive functions. What they are, how the work, and why they evolved. New York: The Guilford Press.

Beck, S.J., Hanson, C.A., Puffenberger, S.S., Benninger, K.L., & Benninger, W.B. (2010). A controlled trial of working memory training for children and adolescents with ADHD. Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 39, 825-836.

Brink, ten E.L., Ponsioen, A.J.G.B., Oord, van der S., & Prins, P.J.M., (2011). BRAINGAME BRIAN. Achtergrond, evaluatie en implementatie van een Executieve Functietraining met game-elementen voor kinderen met cognitieve controleproblemen. Kind en Adolescent Praktijk, 10(4), 166-174. pdf

Diamond, (2005). Attention deficit disorder (attention-deficit hyperactivity disorder without hyperactivity): A neurobiologically and behaviorally distinct disorder from attention-deficit/hyperactivity disorder (with hyperactivity). Development and Psychopathology, 17, 805-825.

Dovis, S., Van der Oord, S., Wiers, R., & Prins, P.J.M. (2011). Can motivation normalize Working Memory Task Persistence in children with ADHD.The efects of money and computer-gaming. J. Abnorm. Child Psychol.,DOI 10.1007/s10802-011-9601-8. pdf

Eling, P. A. T. M (2003). Denkkaders in de psychiatrie. Een inleiding vanuit historisch perspectief. In P. Eling, E. de Haan, R. Hijman, & B. Schmand, (Red.). Cognitieve neuropsychiatrie (blz. 17/45). Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Gagné, P. P. & Longpré, L.-P. (2009). Leren leren met Reflecto. Leuven (B.): Uitgeverij Acco.

Holmes, J., Gathercole, S.E., Place, M., Alloway, T.P., Elliot, J.G. & Hilton, K.A. (2010). The diagnostic utility of executive function assessments in het identification of ADHD in children. Child and Adolescent Mental Health, 15(1), 37-43.

Klingberg, T., Fernell, E., Olesen, P.J., Johnson, M., Gustafson, P., Dahlström, K., Gillberg, C.G., Forssberg, H. & Westerberg, H.. (2005). Computerized training of working memory in children with ADHD – A randomized, controlled trial. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 44(2), 177-186.

Oord, van der S., Ponsioen, A.J.G.B., Geurts, H.M., Brink Ten, E.L., & Prins, P.J.M. (2014). EF game training in children with ADHD: A pilot study of the efficacy of a computerized EF remediation training with game elements for children with ADHD in an outpatient setting. Journal of Attention Disorders, 18(8), 699–712.pdf

Oosterlaan, J., Baeyens, J., Scheres, A., Antrop, I., Roeyers, H. & Sergeant, J. A. (2008). VvGK6-16 | Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen. Amsterdam: Pearson.

Prins, P.J.M., Dovis, S., Ponsioen, A.J.G.B. & Ten Brink, E.L. (2007). Nieuwe generaties, nieuwe media. ADHD behandelen met een computergame. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 158-165. pdf

Prins, P. J. M., Dovis, S., Ponsioen, A. J. G. B., ten Brink, E. L. & van der Oord, S. (2011). Does a computerized working memory training with game elements enhance motivation and training efficacy in children with ADHD? Cyberpsychology, Behavior & Social Networking, 14, 115-122. pdf

Prins, P.J.M., Ten Brink, E.L., Dovis, S., Ponsioen, A.J.G.B., Geurts, H., de Groot, H., de Vries, M.,& Van der Oord, S. (2010). Braingame Brian: An Executive Function Training Program with game-elements for children with cognitive control problems. University of Amsterdam; Lucertis; & Shosho. The Netherlands.

Prins, P.J.M., Ponsioen, A.J.G.B., & Ten Brink, E.L. (2011). Gebruik je hersens! Het verbeteren van executieve functies bij kinderen door oefening en training. De Psycholoog, 46(11), 38-48. pdf

Smidts, D. & Huizinga, M. (2009). BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Verbeken, S., Braet, C., Dovis, S., Ponsioen, A.J.G.B., Prins, P.J.M., Ten Brink, E.L., & Van der Oord, S. (2011). Training van werkgeheugen en inhibitie bij kinderen en adolescenten met obesitas. Psychopraktijk, 3(5), 20-22.

Design by

BPS Design

RSS