Informatie voor Trainers

Train de trainerstraject

De training van executieve functies kan niet gezien worden als een losstaande behandelmodule die zonder enige begeleiding inzetbaar is. De training zal een onderdeel moeten zijn van een al effectief gebleken multimodaal behandelaanbod en onder begeleiding moeten worden ingezet. Aan de training moet op executieve functies gerichte diagnostiek en indicatiestelling vooraf gaan. Om die reden worden er eisen gesteld aan de trainers en/of instellingen/praktijken, die de vereiste diagnostiek, multimodale behandeling en begeleiding kunnen waarborgen.

Trainerstraject

Het train-de-trainers-traject bestaat uit een trainingsdag, het zelf doorlopen van de training thuis, en het bestuderen van literatuur.
De kosten voor deze trainingsdag zijn 250 euro (excl. BTW), inclusief het zelf eenmalig kunnen doorlopen van de training.

Trainingsdag

De trainingsdag bestaat uit diverse onderdelen, waarbij er uitleg wordt gegeven over het ontwikkelingstraject van Braingame Brian, over executieve functies, en waarbij inzicht zal worden verschaft in de nu beschikbare wetenschappelijke gegevens (literatuurmap). Verder zal er toelichting worden gegeven op noodzakelijke diagnostiek, indicatiestelling, plaats binnen het totale behandelaanbod en therapeutische ondersteuning. Vervolgens wordt er geoefend met inloggen, het doorlopen van spel en trainingstaken en het gebruik van het bijbehorende instructieboekje.

Zelf doorlopen van de training

Na de trainingsdag moeten de trainers zelf de training gedeeltelijk en de spelwereld geheel doorlopen volgens de op de trainingsdag ontvangen instructies. Op basis van deze ervaring kunnen zij Braingame Brian beter indiceren en kinderen tijdens de behandelmodule Braingame Brian begeleiden en eventuele vragen beantwoorden.

Literatuur

Op de trainingsdag wordt een up to date literatuurmap verspreid. Trainers krijgen daarmee een theoretische basis en wetenschappelijke onderbouwing, die zowel ingezet kan worden bij indicering, toelichting over Braingame Brian voor collega’s en uitleg voor ouders. Zie verder bij onderzoek en publicaties.

Afronding training

Nadat de trainers met succes de training hebben doorlopen krijgen zij het trainerscertificaat en kunnen zij cliënten voor de training gaan werven. Zij ontvangen dan de instructies met betrekking tot het aanvragen van trainingspakketten. Uitsluitend via gecertificeerde trainers kunnen cliënten vervolgens bij de stichting Gaming and Training voor de behandelmodule Braingame Brian worden aangemeld.

Data-opslag

De webapplicatie waarmee de gegevens over de prestaties van de kinderen worden opgeslagen in een centraal databestand is in de loop van 2011 gereed gekomen en in 2015 geheel vernieuwd. De behandelaars hebben zelf toegang tot het gedeelte van het centrale databestand waarin de trainingsresultaten van hun cliënten te zien zijn. De Stichting kan de gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek; hiervoor wordt aan de ouders aan het begin van de training schriftelijk toestemming gevraagd (informed consent).

Trainingsdagen

Er zijn nu (januari 2019) 20 trainingsdagen geweest met in totaal meer dan 300 deelnemers. De eerstvolgende trainingsdag is zaterdag 30 maart 2019 bij de stichting Gaming & Training in Oudewater.

Aanmelden

Informatie over het train-de-trainerstraject, de eisen die gesteld worden aan trainers en/of aanmelding voor de trainingsdagen kan door een mail te sturen naar esthertenbrink@gamingandtraining.nl

Voorbeeldverslag van een Braingame Brian training

Judith Hendriks, psycholoog bij Aiolos psychologische zorg voor kinderen in Leiden geeft een fraai voorbeeld van een verslag van een Braingame Brian training bij Teuntje, een meisje van tien jaar met ADHD en een generalistische angststoornis:
Teuntje in training.

Basisschool De Haafakkers heeft als eerste school in Nederland Braingame Brian in twee groepen ingezet!

Sara Pieters heeft een N=1 onderzoeksproject bij basisschool de Haafakkers uitgevoerd. Meer informatie over dit onderzoek volgt. Zie alvast: Krantenartikel De Haafakkers

Design by

BPS Design

RSS