Informatie voor Trainers

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juli 2022

Bijlage bij Nieuwsbrief juli 2022

Nieuwsbrief april 2020

Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief november 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief augustus 2018

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief zomer 2017

Train de trainerstraject

De training van executieve functies kan niet gezien worden als een losstaande behandelmodule die zonder enige begeleiding inzetbaar is. De training zal een onderdeel moeten zijn van een al effectief gebleken multimodaal behandelaanbod en onder begeleiding moeten worden ingezet. Aan de training moet op executieve functies gerichte diagnostiek en indicatiestelling vooraf gaan. Om die reden worden er eisen gesteld aan de trainers en/of instellingen/praktijken, die de vereiste diagnostiek, multimodale behandeling en begeleiding kunnen waarborgen.

Ouders kunnen de training ook zonder trainer inzetten. Hoe zit dat?

Dat hebben wij gedaan voor ouders die al behandeltrajecten achter de rug hebben en zelf geen behoefte hebben aan een nieuwe behandelaar. Zij doen de training dan in nauw overleg met ons. Of het gaat om ouders waarbij de problematiek betrekkelijk licht is en men toch nog iets extra’s wil inzetten.

Voor ouders zelf is er nu een nieuwe video beschikbaar op de site, Voor trainers is deze video ook te bekijken via de database onder de knop ‘Braingame Brian voor ouders’. In deze video wordt toegelicht hoe ouders na de training verder kunnen met de getrainde vaardigheden in het dagelijks leven, als aanvulling op de informatie uit ‘Training video #8’ en het werkboek (Brink, ten E. L. & Ponsioen, A. J. G. B. (2014). Zelfregulatie. Werkboek. Houten: LannooCampus Uitgevers).

Online-training

Vanaf juli 2019 wordt de trainingsdag, als onderdeel van het train-de-trainers-traject vervangen door een online aanbod. Iedere trainer kan vanaf dan op elk gewenst moment het train-de-trainers-traject doorlopen.

Het train-de-trainers-traject bestaat dan uit:

 1. Het bekijken van 8 video presentaties van ongeveer 15 minuten per presentatie via een inlog in de database. Aan de orde komen diagnostiek en indicatiestelling, neuropsychologische theoretische modellen die de basis vormen voor de training, inbedding van de training in een multimodaal aanbod, begeleiding van het kind bij de training, meten van effecten, wetenschappelijke onderzoeksresultaten, en (voortzetting van) training van executieve functies in het dagelijks leven thuis en op school.
 2. Het lezen van de digitaal aangeleverde wetenschappelijke recente literatuur op het gebied van cognitieve trainingen en de op de website beschikbare literatuur met betrekking tot Braingame Brian.
 3. Het zelf doorlopen van de training (eerste vijf sessies helemaal inclusief de trainingstaken, daarna alleen de werkgeheugen-taak van sessie 6, 11,16 en 21, het doorlopen van de spelwereld, inzien van logboek, uitproberen van de minigames in de spelwereld)
 4. Het lezen van de train-de-trainers-handleiding.
 5. Het doornemen van het trainingspakket voor cliënten.

Aanmelding kan door een mail te sturen naar info@gamingandtraining.nl. De training is bestemd voor psychologen en orthopedagogen, maar voldoe je niet aan de eisen kun je toch contact opnemen. We bekijken dan per aanmelding of je toch trainer kunt worden op basis van expertise.

Na aanmelding ontvang je een factuur van 250 euro ex 21 % BTW. Wanneer de factuur is betaald ontvang je:

 • De digitale powerpoint-slides;
 • De digitale literatuurmap;
 • Instructie m.b.t. de video presentaties;
 • De digitale handleiding voor trainers;
 • Het digitale trainingspakket voor cliënten;
 • Een inlog voor de database als cliënt, waarmee je zelf de training kunt doorlopen;
 • Een inlog in de database als behandelaar, waarmee je zelf cliënten kunt behandelen.

Ook als het traject door een trainer niet volledig wordt afgemaakt, kan een trainer de training al inzetten (in tegenstelling tot voorheen). De kosten voor het inzetten van de training is 100 euro incluis BTW per client.

Wanneer wel het hele train-de-trainers-traject is doorlopen, stuur je een bericht aan esthertenbrink@gamingandtraining.nl met de gegevens waarmee je op de website geplaatst wil worden als trainer. Daarnaast ontvang je vanaf dan de nieuwsbrief als trainer en kan je deelnemen aan de terugkomdagen. Ook kun je dan blijvend gebruik maken van onze expertise bij inhoudelijke vragen of bij onderzoek.

Effectonderzoek

Het is niet altijd eenvoudig om buitenstaanders (gemeenten!) uit te leggen waarom Braingame Brian wel een zinvol aanbod zou zijn terwijl de gangbare mening over de effectiviteit van geheugentrainingen negatief is (alleen effect op datgene wat er getraind is maar onvoldoende generalisatie naar het dagelijks leven).

Een belangrijke bron van deze ‘gangbare mening’ vormen de klassieke groepsstudies waarbij interventies op een geprotocolleerde en standaardwijze worden uitgevoerd bij zogenoemde homogene cliëntengroepen.

Het is echter zeer de vraag of die groepen wel zo homogeen zijn als het gaat om het klachtgedrag. De Braingame is destijds onderzocht bij een groep kinderen die werden geselecteerd op basis van een overeenkomstige stoornis, ADHD. De laatste jaren wordt echter steeds duidelijker dat kinderen (en volwassenen) met dezelfde DSM-labels onderling erg kunnen verschillen in onderliggende problematiek. Daarvoor is het aanvullen van groepsstudies met N=1 studies, waarbij interventies tegen het licht worden gehouden zoals deze in de klinische praktijk worden uitgevoerd, van belang. Ook bij zeer geprotocolleerde interventies moeten altijd wel aanpassingen worden gedaan vanwege de unieke karakteristieken van de cliënt (én de behandelaar). Trainers kunnen gebruik maken van een door de stichting Gaming & Training ontwikkelde webapplicatie voor het meten van individuele trainingstrajecten. Stuur een mailtje (info@gamingandtraining.nl) als je hiervoor interesse hebt.

Voorbeeldverslag van een Braingame Brian training

Judith Hendriks, psycholoog bij Aiolos psychologische zorg voor kinderen in Leiden geeft een fraai voorbeeld van een verslag van een Braingame Brian training bij Teuntje, een meisje van tien jaar met ADHD en een generalistische angststoornis:
Teuntje in training.

Basisschool De Haafakkers heeft als eerste school in Nederland Braingame Brian in twee groepen ingezet!

Sara Pieters heeft een N=1 onderzoeksproject bij basisschool de Haafakkers uitgevoerd. Meer informatie over dit onderzoek volgt. Zie alvast: Krantenartikel De Haafakkers

Design by

BPS Design

RSS