Informatie voor Ouders

Indicatiecriteria

Braingame Brian is een gecomputeriseerde training in executieve functies, bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar met zelfregulatieproblemen. Onder zelfregulatie wordt het controleren van emoties, aandacht en handelen verstaan. De interventie bestaat uit 25 trainingssessies van ongeveer 45-60 minuten in een digitale spelwereld, waarvan vier à vijf sessies per week moeten worden uitgevoerd. Deze worden thuis of op school uitgevoerd. Tijdens de training worden, door middel van trainingstaken, ingebed in een spelwereld en ondersteund door een extern beloningssysteem, drie executieve functies getraind in twee combinaties, afhankelijk van het specifieke probleemgedrag: (i) gedragsinhibitie, visueel-ruimtelijk werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit; (ii) gedragsinhibitie, visueel-ruimtelijk werkgeheugen en verbaal werkgeheugen. Daarnaast is er begeleiding bestaande uit in totaal vijf contacten: een startgesprek, het bijwonen van drie sessies tijdens de training, en een evaluatiegesprek. Door het beloningsysteem en de digitale spelwereld wordt de prestatiemotivatie van het kind zo optimaal mogelijk gehouden en wordt in Braingame Brian niet alleen rekening gehouden met de problemen in het executieve functioneren, maar ook met de motivationele beperkingen.

Aanmelding

De training Braingame Brian wordt geïndiceerd en begeleid door gecertificeerde trainers. Onder de rubriek “Gecertificeerde trainers” kunt u een trainer zoeken bij u in de buurt. Wekelijks komen er nieuwe trainers bij. U kunt uw kind bij één van deze trainers aanmelden.

Therapeutische ondersteuning

Na de aanmelding bij één van de gecertificeerde trainers is het van belang dat (neuro)psychologische) diagnostiek heeft plaats gevonden, waarbij de veronderstelde problemen op het gebied van executieve functies zijn vastgesteld. Vervolgens bestaat de begeleiding uit een startgesprek, waarin uitleg over de training wordt gegeven, drie begeleidende contacten thuis en een evaluatiegesprek.

Braingame Brian als onderdeel van een multimodaal behandelaanbod

De training Braingame Brian wordt gezien als aanvullend op effectief gebleken behandelingen bij kinderen met zelfregulatieproblemen, zoals psycho-educatie, oudertraining, leerkrachttraining en medicatie. Braingame Brian kan niet als een op zichzelf staande behandeling worden gezien. Het multimodale behandelaanbod moet beschikbaar zijn via de trainers die Braingame Brian inzetten. Voor bepaalde kinderen kan het gedragstherapeutische behandelaanbod worden aangevuld met medicatie. Het is voor de meeste kinderen echter goed mogelijk de training Braingame Brian te doorlopen zonder medicatie.

Meetinstrumenten

Vooraf aan de training kan een digitaal vragenlijstje met ouders, kind en eventueel de leerkracht worden samengesteld, waarin het belangrijkste klachtgedrag in concrete gedragsbeschrijvingen wordt gevat. Dit vragenlijstje wordt herhaald vóór, tijdens en na de training afgenomen om de trainingseffecten te monitoren.

Deelname cliënt aan de behandelmodule Braingame Brian

Aan deze behandeling zijn kosten verbonden; op dit moment wordt uitgegaan van 100 euro inclusief btw per cliënt. De kosten moeten voor de start van de training aan de stichting zijn voldaan. Deze inkomsten zullen onder andere worden gebruikt voor het aanbrengen van verbeteringen aan de trainingstaken en de spelwereld en voor het ontwikkelen van nieuwe spelversies en het financieren van vervolgonderzoek. Uw trainer maakt afspraken met u over de afdracht van deze kosten.

Starten met Braingame Brian

Na aanmelding bij een gecertificeerde trainer en indicatiestelling kan de training via een webapplicatie op pc of mac worden gedownload. De downloadinstructies zijn een onderdeel van het trainingspakket, dat door de Stichting aan de trainers wordt verzonden nadat de betaling heeft plaats gevonden. De trainer stuurt vervolgens de downloadinstructies naar de cliënt. Tijdens de eerste sessie kan in bijzijn van de trainer de training worden opgestart met een wachtwoord en een inlogcode die dan door de trainer wordt gegeven. Via een inlogcode wordt iedere sessie opgestart en na iedere sessie afgesloten waarna de data centraal worden opgeslagen.

Ouders kunnen de training ook zonder trainer inzetten

Dat hebben wij gedaan voor ouders die al behandeltrajecten achter de rug hebben en zelf geen behoefte hebben aan een nieuwe behandelaar. Zij doen de training dan in nauw overleg met ons. Of ouders waarbij de problematiek betrekkelijk licht is en men toch nog iets extra’s wil inzetten.

Voor ouders zelf is er nu een nieuwe video beschikbaar:


In deze video wordt toegelicht hoe ouders na de training verder kunnen met de getrainde vaardigheden in het dagelijks leven, als aanvulling op de informatie uit het werkboek (Brink, ten E. L. & Ponsioen, A. J. G. B. (2014). Zelfregulatie. Werkboek. Houten: LannooCampus Uitgevers).

Praktische vereisten pc’s

Bij het opstarten van Braingame Brian verschijnt er een schermpje waarmee de schermresolutie en de speelkwaliteit kunnen worden ingesteld. Indien de videokaart van de computer (pc of mac) of laptop niet optimaal is (een ATI- AMD Radeon of een Nvidia-kaart) moet men voor een niet al te hoge schermresolutie kiezen (maar wel minimaal 1280 x 800; 1024 breed voldoet eveneens maar het kan zijn dat her en der grafische elementen buiten het scherm vallen). Vuistregel is dat het spel op “simple” tot “good” kwaliteit goed moet spelen op computers van vier jaar oud die een zogenaamde ‘dedicated’ grafische kaart hebben. Dit wil zeggen dat er een losse grafische kaart in zit en niet een die ‘meelift’ op de processor. Van de laatste variant zijn computers sinds een jaar of twee geschikt om op “fast” of “simple” te spelen. Bij een Intel-grafische kaart is de kans groot dat het spel alleen werkt als de computer nieuwer is dan 18 maanden. Naast de grafische kaart moet de computer bij voorkeur 2 GB geheugen hebben.
Voor een effectieve werking van de training is het absoluut noodzakelijk dat aan de minimale technische eisen wordt voldaan. Alleen dan kan de spelwereld optimaal verkend worden en belonend zijn voor het verrichten van de trainingsarbeid.

Folder voor ouders

Klik hier om de folder te downloaden: braingame-brain-folder-ouderskinderen.

Helpdesk

Tijdens het doorlopen van de training is er bij technische vragen een helpdesk beschikbaar, maandag tot en met vrijdag van 16.00-17.00. Vragen kunnen gemaild worden naar brianhelp@gamingandtraining.nl, waarna op de aangegeven dagen en tijd contact met u zal worden opgenomen.

Design by

BPS Design

RSS