Informatie voor Ouders

Indicatiecriteria

De training Braingame Brian kan op dit moment worden ingezet voor kinderen met ADHD van acht tot en met twaalf, die problemen hebben op het gebied van executief functioneren. Voor kinderen met andere problematiek, waar eveneens executieve functieproblemen aan ten grondslag liggen kan Braingame Brian alleen nog worden ingezet in het kader van (effect)onderzoek (zie verder bij onderzoek) of in overleg met de Stichting. Bij problemen met executief functioneren gaat het onder andere om problemen op het gebied van het werkgeheugen (informatie kunnen vasthouden), inhibitie (op je rem kunnen staan), cognitieve flexibiliteit (snel kunnen schakelen in veranderende situaties), plannen en organiseren en emotieregulatie. Niet ieder kind met ADHD ondervindt op deze gebieden dezelfde beperkingen en in dezelfde mate.

Aanmelding

De training Braingame Brian wordt geïndiceerd en begeleid door gecertificeerde trainers. Onder de rubriek “Gecertificeerde trainers” kunt u een trainer zoeken bij u in de buurt. Wekelijks komen er nieuwe trainers bij. U kunt uw kind bij één van deze trainers aanmelden.

Therapeutische ondersteuning

Na de aanmelding bij één van de gecertificeerde trainers is het van belang dat (neuro)psychologische) diagnostiek heeft plaats gevonden, waarbij de veronderstelde problemen op het gebied van executieve functies zijn vastgesteld. Vervolgens bestaat de begeleiding uit een startgesprek, waarin uitleg over de training wordt gegeven, drie begeleidende contacten thuis en een evaluatiegesprek.

Braingame Brian als onderdeel van een multimodaal behandelaanbod

De training Braingame Brian wordt gezien als aanvullend op effectief gebleken behandelingen bij kinderen met ADHD, zoals psycho-educatie, oudertraining, leerkrachttraining en medicatie. Braingame Brian kan niet als een op zichzelf staande behandeling worden gezien. Het multimodale behandelaanbod moet beschikbaar zijn via de trainers die Braingame Brian inzetten. Voor bepaalde kinderen kan het gedragstherapeutische behandelaanbod worden aangevuld met medicatie. Het is voor de meeste kinderen echter goed mogelijk de training Braingame Brian te doorlopen zonder medicatie.

Meetinstrumenten

Vooraf aan de training kunnen gestandaardiseerde gedragsvragenlijsten worden afgenomen. Bij kinderen met ADHD zouden dit bij voorkeur de Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen (VvGK; Oosterlaan et al., 2008) en de BRIEF (Smidts & Huizinga, 2009) zijn. Uit de evaluatiestudie (zie Onderzoek) blijken beide vragenlijsten relevant te zijn.

Deelname cliënt aan de behandelmodule Braingame Brian

Aan deze behandeling zijn kosten verbonden; op dit moment wordt uitgegaan van 100 euro inclusief btw per cliënt. De kosten moeten voor de start van de training aan de stichting zijn voldaan. Deze inkomsten zullen onder andere worden gebruikt voor het aanbrengen van verbeteringen aan de trainingstaken en de spelwereld en voor het ontwikkelen van nieuwe spelversies en het financieren van vervolgonderzoek. Uw trainer maakt afspraken met u over de afdracht van deze kosten.

Starten met Braingame Brian

Na aanmelding bij een gecertificeerde trainer en indicatiestelling kan de training via een webapplicatie op pc of mac worden gedownload. De downloadinstructies zijn een onderdeel van het trainingspakket, dat door de Stichting aan de trainers wordt verzonden nadat de betaling heeft plaats gevonden. De trainer stuurt vervolgens de downloadinstructies naar de cliënt. Tijdens de eerste sessie kan in bijzijn van de trainer de training worden opgestart met een wachtwoord en een inlogcode die dan door de trainer wordt gegeven. Via een inlogcode wordt iedere sessie opgestart en na iedere sessie afgesloten waarna de data centraal worden opgeslagen.

Praktische vereisten pc’s

Bij het opstarten van Braingame Brian verschijnt er een schermpje waarmee de schermresolutie en de speelkwaliteit kunnen worden ingesteld. Indien de videokaart van de computer (pc of mac) of laptop niet optimaal is (een ATI- AMD Radeon of een Nvidia-kaart) moet men voor een niet al te hoge schermresolutie kiezen (maar wel minimaal 1280 x 800; 1024 breed voldoet eveneens maar het kan zijn dat her en der grafische elementen buiten het scherm vallen). Vuistregel is dat het spel op “simple” tot “good” kwaliteit goed moet spelen op computers van vier jaar oud die een zogenaamde ‘dedicated’ grafische kaart hebben. Dit wil zeggen dat er een losse grafische kaart in zit en niet een die ‘meelift’ op de processor. Van de laatste variant zijn computers sinds een jaar of twee geschikt om op “fast” of “simple” te spelen. Bij een Intel-grafische kaart is de kans groot dat het spel alleen werkt als de computer nieuwer is dan 18 maanden. Naast de grafische kaart moet de computer bij voorkeur 2 GB geheugen hebben.
Voor een effectieve werking van de training is het absoluut noodzakelijk dat aan de minimale technische eisen wordt voldaan. Alleen dan kan de spelwereld optimaal verkend worden en belonend zijn voor het verrichten van de trainingsarbeid.

Technische test

Om te kunnen testen of de pc/mac waarop uw kind gaat trainen voldoet kunt u een technische test downloaden. U kunt kiezen uit de test voor PC en de test voor MAC. Download en unzip het gekozen bestand. Verplaats na het unzippen geen bestanden en start de PC-test met de toepassing ‘WoB_Test_PC’ of start de Mac-versie met de toepassing ‘WoB_Test_MAC’. De test wordt afgesloten door Brian tegen het draaiende huisje te laten aanlopen.

Deze test toont een klein, onvolledig, onderdeel van de spelwereld van Braingame Brian en is alleen bedoeld om uw PC of Mac te testen. Wanneer Brian soepel door de wereld loopt en zonder vertraging reageert op de pijltjes-toetsen of de W-, S-, A- en D-toetsen (vooruit, achteruit, links en rechts; met de SHIFT-toets ingedrukt gaat Brian wat harder) kunt u ervan uitgaan dat de pc/mac voldoet.

Folder voor ouders

Klik hier om de folder te downloaden: braingame-brain-folder-ouderskinderen.

Helpdesk

Tijdens het doorlopen van de training is er bij technische vragen een helpdesk beschikbaar, maandag tot en met vrijdag van 16.00-17.00. Vragen kunnen gemaild worden naar brianhelp@gamingandtraining.nl, waarna op de aangegeven dagen en tijd contact met u zal worden opgenomen.

Design by

BPS Design

RSS