Bericht voor ouders!

Op dit moment kan uw kind de training Braingame Brian alleen doorlopen via een gecertificeerde trainer die de training indiceert en ondersteuning biedt bij het doorlopen daarvan. In de maand september bieden we ouders de mogelijkheid om rechtstreeks het trainingspakket aan te schaffen via de Stichting Gaming & Training. We willen zo onderzoeken of kinderen ook zonder ondersteuning van een trainer de training met een goed resultaat, kunnen doorlopen. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u HIER doorklikken naar de website die hierover verdere informatie verschaft. Alle informatie over de training Braingame Brian zelf vindt u op de site waarop u zich nu bevindt.

Design by

BPS Design

RSS