Bericht voor trainers!

Op dit moment is het voor ouders alleen mogelijk Braingame Brian aan te schaffen en in te zetten bij hun kind via gecertificeerde trainers. Daarbij vragen we van trainers een intensieve inspanning bij de begeleiding. Wij willen onderzoeken of kinderen ook van Braingame Brian kunnen profiteren zonder de ondersteuning van een trainer en voor welke groep kinderen dit dan geldt. Mogelijk zullen wij het trainingspakket gaan uitbreiden met een E-Health module, met aandacht voor psycho-educatie, assessment, evaluatie en implementatie van getrainde EF-functies in het dagelijks leven. Braingame Brian is zo makkelijker in te zetten en voor een grotere groep kinderen toegankelijk. Gedurende de maand september kunnen trainers cliƫnten rechtstreeks verwijzen naar het experiment, maar ouders kunnen daar ook aan deelnemen zonder tussenkomst van een trainer. De resultaten zullen wij bekend maken nadat de kinderen die in september zijn gestart, de training hebben afgerond.

Design by

BPS Design

RSS